Vlada: Zakon o željeznici

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Zakon o željeznici, kojim se nastoji sustavno i cjelovito urediti područje željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj kako bi bilo usklađeno s izričajem europskog zakonodavstva i uvjetima koji vladaju na konkurentnom tržištu željezničkih usluga Europske unije.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21. studenog 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja .

Zakonom se utvrđuju uvjeti i načini za provedbu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog prijevoza putnika željeznicom i cestom, kojom se stavljaju izvan snage Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, (SL L 315, 3.12.2007.).

Zakonom o željeznicama se jasnije i detaljnije definiraju odnosi upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, kroz izradu i donošenje voznog reda, te njihove ugovorne odnose, a sve s ciljem nediskriminatornog pristupa željezničkoj infrastrukturi.

Također, po prvi puta se definira mogućnost zakupa trase željezničke infrastrukture i od strane drugih pravnih osoba koje nisu željeznički prijevoznici što će omogućiti u konačnici povećanje prijevoza, a isto tako uvodi se i regulacija pristupa za željezničke prijevoznika na terminale i morske i riječne luke.

Prijevoznici i upravitelj infrastrukture obvezuju se  da moraju poslovati sukladno tržišnim principima te se primjenjuje načelo slobode pružanja usluga, a za upravitelja infrastrukture je definiran način na koji naplaćuje svoje usluge kroz osnovne i dodatne pakete. Također, jasnije se definira postupak donošenja i objave izvješća o mreži što je osnovni dokument ponude željezničke infrastrukture i raspodjela kapaciteta, te se uređuju ad-hoc zahtjevi za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta.

Spomenutim Zakonom otvara se i pravna osnova za daljnje poboljšavanje regulatora tržišta u željezničkom prometu, te se prenosi nadležnost za provedbu Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u željezničkom prijevozu.

Pojedine Odredbe članaka Uredbe  EZ br. 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u željezničkom prijevozu, od 3. prosinca 2007. ne primjenjuju se do 3. prosinca 2014. godine, s mogućnošću produljenja odgode primjene o čemu odluku donosi ministar.