U sezoni zabrana radova na cestama

Photo HAC05072011.jpg
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je Rješenje o privremenoj zabrani svih radova na određenim dijelovima autocesta i državnih cesta za vrijeme trajanja glavne turističke sezone u razdoblju od 15. lipnja do 17. rujna 2012. godine.

Privremeno se zabranjuje obavljanje bilo kakvih radova, osim nužnih aktivnosti na redovnom održavanju određenih javnih cesta, u vrijeme vikenda (petkom, subotom i nedjeljom), te uoči i na dane blagdana, za vrijeme trajanja turističke sezone.

Iznimno su, u određenom dijelu sezone, dozvoljeni radovi koji se obavljaju na autocestama i državnim cestama radi dovršenja započetih radova te izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta.
Privremene zabrane uvedene su radi sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa u turističkoj sezoni 2012. godine, a u cilju osiguranja veće protočnosti i sigurnosti cestovnog prometa i cesta.

Uvidom u stvarno stanje pojačanog održavanja i izgradnje javnih cesta te funkcioniranja cjelokupnog sustava javnih cesta ove turističke sezone, na pojedinim dionicama bilo je potrebno odobriti radove u dijelu ili u tijeku cijele sezone, uz obvezu praćenja cestovnog i drugog prometa u širem području, uz mogućnost zaustavljanja radova i povećanja protočnosti cestovnog prometa ako se za to ukaže prilika.