HAKOM započeo drugu fazu programa razvoja širokopojasnosti

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Druga faza projekta u sklopu programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima omogućiti će izradu softverskih aplikacija i usluga, koje za cilj imaju doprinijeti bržem razvoju širokopojasnih mreža, a time i općenitom rastu kvalitete života na navedenim područjima.

S ciljem prikupljanja ideja i prijedloga, HAKOM je objavio javni natječaj putem kojega će se odabrati najbolji prijedlozi aplikativnih rješenja, a koja se trebaju temeljiti upravo na idejama koje su odabrane u prvoj fazi projekta, i koje u najvećoj mjeri odgovaraju postavljenim zahtjevima.

U prvoj fazi projekta, krajem 2011. godine HAKOM je raspisao javni poziv za dostavu ideja za softverske aplikacije i usluge koje povećavaju kvalitetu života i podupiru rast gospodarstva na navedenim područjima, priopćeno je iz HAKOM-a.

Više o konkretnim prijedlozima idejnih rješenja možete saznati na web-stranici HAKOM-a.