Vlada: Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2013. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj 180. sjednici Vlada Republike Hrvatske prihvatila je godišnje izvješće Nacionalnog povjerenstva za olakšice u 2013. godini.

Naime, u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, a na temelju Zakona o zračnom prometu, Nacionalno povjerenstvo za olakšice je nadležno za pojednostavnjivanje postupaka i dokumentacije vezano za kretanje zrakoplova, posade, putnika,  prtljage, tereta, pošte i zrakoplovnih zaliha.

Tijekom 2013. rad Povjerenstva prvenstveno je bio usmjeren na izradu  prijedloga Nacionalnog programa za olakšice i razmatranjem API (Advance Passenger Information) podataka kojima se unaprjeđuje kontrola ulaska putnika u Republiku Hrvatsku.

Uvođenje API sustava očekuje se ulaskom Republike Hrvatske u Schengenski prostor. API problematika ulazi u djelokrug rada Nacionalnoga povjerenstva, te će postati sastavnim dijelom Nacionalnoga programa za olakšice, iako daljnje aktivnosti su u nadležnosti MUP-a u suradnji s MF – Carinskom upravom i obavještajnom službom.

Nacionalno povjerenstvo je također upoznato s problematikom nemogućnosti izdavanja iskaznice članu posade zrakoplova u Hrvatskoj (Crew Member Cerificate), koja olakšava kretanje članova posade zrakoplova u zračnim lukama te služi umjesto putovnice i vize.