Žičare

Nakon početka pregovora i sukladno preuzimanjem obveze usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije nadležnost nad područjem žičara za prijevoz osoba dodijeljena je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi cestovnog i željezničkog prometa, koja uključuje:
  • dodjelu koncesija,
  • sigurnost rada žičare,
  • ocjenjivanje sukladnosti,
  • izdavanje dozvole za rad žičare,
  • postupak kod izvanrednih događaja i istražno tijelo,
  • vođenje evidencije o žičarama.