Cestovni promet

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13 i NN 148/13, NN 92/14),  Javne ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Javne ceste se, ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju razvrstavaju u jednu od sljedeće četiri skupine:
1) autoceste
2) državne ceste
3) županijske ceste
4) lokalne ceste
 
Autoceste i državne ceste čine jedinstvenu prometnu cjelinu i tehničko-tehnološko jedinstvo cestovne mreže ukupne prometne dužine izgrađenosti:

- autoceste i poluautoceste: 1.416,5 km
- državne ceste:  6.858,9 km
županijske ceste 9.703,4 km
lokalne ceste 8.979,7 km


Ustroj gospodarenja cestovnom mrežom Republike Hrvatske
 

  • Hrvatske autoceste d.o.o. društvo za projektiranje, građenje, održavanje, naplatu cestarine, stručni nadzor, organiziranje financiranja građenja i održavanja autocesta i objekta s naplatom
  • Koncesijska društva za građenje, upravljanje i održavanje autocesta i objekata s naplatom:
 

Maslenički most na A1 Maslenički most na D-8