Poštanske usluge

JAVNA NABAVA POŠTANSKIH USLUGA

Potaknuti upitima naručitelja ppštanskih usluga, koji su obveznici javne nabave, a kako bi se uklonile moguće dvojbe ili pogrešna tumačenja u primjeni postupaka javne nabave poštanskih usluga, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva objavljuje sljedeće mišljenje:

Republika Hrvatska prepoznala je važnost razvoja tržišta poštanskih usluga i donijela novi Zakon o poštanskim uslugama ("Narodne novine", br. 144/12.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine. Ovaj Zakon ukinuo je dosad zajamčena isključiva prava javnog poštanskog operatora HP – Hrvatske pošte d.d. te stvorio pretpostavke za osiguranje zadovoljavajuće razine univerzalne usluge za sve korisnike usluga i uspostavu usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta >>> više >>>
 

____________________________________________________


2010.


----------------------