Održana akcija pojačanog nadzora teretnih vozila i autobusa u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

Photo nsl PUO Gradna 10_12.jpg
Preventivno – represivna akcija pojačanog nadzora teretnih vozila i autobusa u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i inspektora cestovnog prometa, Službe inspekcije cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održala se 21. kolovoza 2013. godine.

Inspektori cestovnog prometa obavljali su nadzor sukladno ovlastima iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta te Prekršajnog zakona, a predmeti nadzora bili su svi oblici prijevoza tereta i putnika temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, prijevoz opasnih tvari temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari, kao i radna vremena te vremena odmora mobilnih radnika temeljem Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

U akciji je sudjelovalo 11 inspektora, prilikom čega je pregledano ukupno 39 teretnih vozila, od čega 14 vozila u međunarodnom prometu, 1 vozilo kojim se obavljao prijevoz za vlastite potrebe, 19 vozila u unutarnjem prometu, te 5 vozila za prijevoz  opasnih tvari, kao i 2 autobusa, od kojih 1 autobus u međunarodnom prometu, te 1 autobus u unutarnjem prometu i 1 taksi vozilo.

Po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu utvrđeno je sedam prekršaja, dok je po Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu utvrđeno deset prekršaja.

Temeljem navedenih prekršaja, a po Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, naplaćeno je 700,00 kuna kazne na mjestu počinjenja prekršaja, dok su za ostale prekršaje, temeljem navedenog Zakona, kao i temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu izdani obavezni prekršajni nalozi, te će biti pokrenute propisane prekršajne mjere.