Vlada RH: Usvojene odluke o ukidanju statusa javnog dobra dijela državne i lokalne ceste

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 10 u k.o. Cugovec.

Podsjetimo, društvo Hrvatske ceste d.o.o. uputilo je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture  prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 10, k.č.br. 1075/5, površine 130 čhv, zk.ul.br. 1605, u k.o. Cugovec.

Ministarstvo je razmotrilo zaprimljeni prijedlog te utvrdilo da se predmetna katastarska čestica nalazi uz državnu cestu DC 10, izvan pojasa državne ceste odnosno iza zaštitne ograde i iza poljskog puta koji služi za pristup ostalim susjednim česticama. Utvrđenim je ispunjena opravdanost pokretanja postupka, jer k.č.br. 1075/5 u naravi ne predstavlja javnu cestu - državnu cestu, te se na istoj, radi rješavanja stvarnih imovinsko-pravnih odnosa, ukida status javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.

Na sjednici je usvojena i Odluka o  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 26120, u k.o. Sveti Ivan Žabno.

Naime, Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije uputila je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste, površine 129 m², zk.ul.br. 2750, s obzirom da postojeća površina čestica predstavlja dvorište privatne osobe.

Ministarstvo je razmotrilo zaprimljeni prijedlog te utvrdilo da je trajno prestala potreba korištenja dijela navedene lokalne ceste LC 26120, te da se na istoj, radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ukida status javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.

Podsjetimo, odluke s današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske usvojene su temeljem članka 5. stavka 2. Zakona o cestama, sukladno kojem Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske.