HAKOM objavio javni natječaj za dodjelu državnih potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu na područjima u jugoistočnoj Slavoniji pogođenim poplavama

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) danas je objavila šesti u nizu javni natječaj za dodjelu državnih potpora za izgradnju potrebne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža. Natječaj je objavljen u sklopu HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, a njime se želi izgraditi potrebna infrastruktura za ciljane korisnike poput domova zdravlja, školskih i drugih ustanova javne vlasti. Potpore se nude za tridesetak ciljanih korisnika na području jugoistočne Slavonije („Cvelferija“), koje je u svibnju ove godine pogodila katastrofalna poplava.

Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu zatražiti natječajnu dokumentaciju slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte potpore@hakom.hr s nazivom predmeta (Subject) „Zahtjev za natječajnom dokumentacijom – šesti krug“. Krajnji rok za predaju ponuda je 15. rujna 2014., kada je i javno otvaranje ponuda. Odluka o dodjeli potpora bit će objavljena do 3. listopada 2014.

Sve informacije o Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dostupne su putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi www.hakom.hr/default.aspx?id=50.