Vlada: Godišnje izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2013. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj 172. sjednici Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Izvješće Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) za 2013. godinu te ga uputila u Hrvatski sabor na usvajanje. Sukladno novom Zakonu o regulaciji tržišta željezničkih usluga koji je stupio na snagu 19. lipnja 2014., ARTZU je pripojen Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije čijim spajanjem nastaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske predložila je Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio klub zastupnika HDZ-a. Naime, Nacrt prijedloga zakona izrađen od strane nadležnog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture upućenog na mišljenje nadležnim tijelima državne uprave u svibnju 2014., na sveobuhvatniji način sagledava materiju ovog zakona i preciznije definira pojavne oblike u prostoru te nudi kvalitetna rješenja sustavnog upravljanja pomorskim dobrom i lučkim sustavom.