Vlada: Izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu.

Podsjetimo, Agencija je osnovana Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koji je stupio na snagu 15. svibnja 2013. godine, a formalno je započela s radom danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 29. srpnja 2013. godine.

U 2014. godini u području istraživanja nesreća u zračnom prometu zaprimljene su ukupno 393 prijave o događajima ugrožavanja sigurnosti od strane obveznika obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja, odnosno Hrvatske kontrole zračne plovidbe, zrakoplovnih operatora, zračnih luka, aero klubova i drugih. Od toga 9 prijava odnosilo se na prijavu nesreće zrakoplova, a 4 prijave na ozbiljnu nezgodu zrakoplova od kojih niti jedna nije imala smrtni ishod. U 2014. godini, izdano je ukupno 11 Završnih izvješća koja su po završetku istraga javno objavljena na internet stranicama Agencije.

Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu u 2014. godini nije postao operativan. Agencija je tijekom 2014. godine tri puta objavila javni natječaj za izbor i imenovanje glavnog istražitelja pomorskih nesreća. Natječaji su poništeni zbog nezadovoljavanja kandidata u selekcijskom postupku.

U području željezničkog prometa  ukupno je zaprimljeno 120 obavijesti o izvanrednim događajima u željezničkom sustavu. Otvoreno je ukupno 14 istraga, od toga 10 istraga nesreća, te 4 istrage incidenata u željezničkom prometu.  Objavljene su 4 sigurnosne preporuke, te je tijekom 2014. godine ustrojena je Nacionalna baza podataka o nesrećama i incidentima u željezničkom prometu, u koju su do kraja 2014. godine uneseni podaci o ukupno 825 izvanredna događaja koji su se dogodili na prugama i vozilima željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj.

U 2014. godini Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu završila je s ukupno 9 zaposlenika, te su potpisana dva Sporazuma o suradnji i uzajamnoj pomoći vezano uz istraživanje nesreća i nezgoda u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu uz uspješan proveden „Peer Review“ u organizaciji Europske mreže tijela odgovornih za istrage koje se odnose na sigurnost civilnog zrakoplovstva – ENCASIA.
Sredstva za rad Agencije osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 7.895.000 kn.