Vlada: Usvojen prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Godišnji plan i Program rada Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Godišnji plan i Program rada Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu.

Godišnji plan rada Agencije osigurava neovisnost u postupcima obavljanja istražnih radnji kao i pri izradi izvješća te sigurnosnih preporuka vezanih uz nalaze istraga nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu te njihovoj primjeni u praksi. Nadalje, Plan predviđa stvaranje neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture, temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije, sukladno postojećem zakonodavnom okviru te uredbama i direktivama Europske unije.

Godišnjim planom i Programom rada za 2014. godinu, aktivnosti Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu podijeljene su na pet cjelina: organizacijske aktivnosti, kadrovske aktivnosti, stručne aktivnosti, edukacija i stručno osposobljavanje te logistička potpora.

Sredstva za rad Agencije osigurana su u Državnom proračunu za 2014. godinu u iznosu od 8.535.000 kuna. Projekcije financijskog plana za 2015. i 2016. godinu predviđaju smanjenje sredstava za cca 18%, na 6.980.000 kuna po svakoj godini.