Vlada: Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom se određuje koeficijent korekcije od 0,5 za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini od one koju je Izvješćem o mreži definirao upravitelj željezničke infrastrukture.

Naime, minimalni pristupni paket je dio usluga koje upravitelj željezničkom infrastrukture pruža željezničkim prijevoznicima.

Upravitelj željezničke infrastrukture - HŽ Infrastruktura, svojim je izvješćem o mreži za 2015. godinu objavila osnovnu cijenu u putničkom prijevozu od 4,76 kuna/vlkm + PDV, a u teretnom prijevozu 11,41 kuna/vlkm + PDV, čime bi naplatio iznos od 246,3 milijun kuna + PDV. S obzirom na tehničko stanje željezničke infrastrukture koja na velikoj većini pruga dopušta operativne brzine bitno manje od projektiranih a i upitna je konkurentnost cijenama željezničkog prijevoza u zemljama regije (Slovenija, Mađarska, Češka, Austrija), nije realno očekivati ostvarenje navedenog iznosa od minimalnog pristupa infrastrukturi, već naprotiv, velika je vjerojatnost da će pri takvim uvjetima doći do pada željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj.

Sukladno tome, Vlada ovom Odlukom želi postići učinak povećanja unutrašnjeg i međunarodnog prometa putnika i tereta, promjena ravnoteže u prometnom sustavu preraspodjelom prijevoza s cestovnog na željeznički, te razvoja multimodalnog transporta u Republici Hrvatskoj.

Nastala financijska razlika u prihodu upravitelja infrastrukture koja će nastati primjenom predloženog koeficijenta korekcije od 0,5 nadoknadit će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 153.937.500,00 kuna.