Nastavak Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa: HAKOM objavio sedmo javno nadmetanje za aplikacije

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je objavio novo javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija, prvo u ovoj godini. Objavljeni natječaj nastavak je aplikacijske sastavnice Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Izradom aplikacija želi se doprinijeti bržem razvoju „širokopojasnog ekosustava“, a objavljeno nadmetanje je sedmo u nizu od početka realizacije Programa.

Natječaj je objavljen za izradu sljedeće dvije aplikacije:

Portal za pristup informacijama javnog sektora – data.gov.hr – Portal treba omogućiti pristup podacima javnog sektora, a sve u cilju poboljšanja usluga za građane, intenzivnije suradnje između tijela državne vlasti i privatnog sektora te povećanja transparentnosti javne vlasti. Portal predstavlja jedan od prioriteta u procesu modernizacije javne uprave jer omogućuje jednostavniji pristup podacima i informacijama javnog sektora za ponovno korištenje na jednom mjestu, štedi se vrijeme korisnicima, stvara prostor za inovacije i ekonomski razvoj, poboljšava korisnička orijentiranost javne uprave te osnažuju građani u procesu sudjelovanja u izvršnoj vlasti. Ponovna uporaba informacija koje se nalaze u javnoj upravi ostvaruje se dodavanjem novih vrijednosti, kombinirajući informacije iz različitih izvora, kreirajući složene i nove aplikacije, kako za komercijalnu tako i za nekomercijalnu uporabu. Neke javne institucije u Hrvatskoj već objavljuju informacije za ponovno korištenje, ali portal data.gov.hr treba omogućiti pristup tim informacijama s jednog središnjeg mjesta.

eRedomat – Aplikacija omogućuje svim građanima, koji moraju obaviti neki posao na šalterima tijela javne vlasti poput izdavanja dokumenata ili potvrda u policijskim upravama, uzimanje rednog broja unaprijed bez dolaska do automata s brojevima u čekaonicama, kao i dobivanje informacije o trenutnom broju na redu. Uporabom aplikacije građani će moći značajno uštedjeti svoje vrijeme.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 3. travnja 2014. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=148