Porastao broj poštanskih usluga

Photo HAKOM%20logo.JPG
U zadnjem tromjesečju 2013. zabilježeni su pozitivni trendovi tržišta poštanskih usluga u odnosu na prethodna razdoblja iste godine, ali i rast broja usluga u odnosu na posljednje tromjesečje 2012. Broj usluga se povećao 10 posto od kraja rujna 2013., a rast od 0,5 posto je ostvaren i u usporedbi s rezultatima zadnjeg tromjesečja 2012. Potpuna liberalizacija tržišta, koja je nastupila početkom 2013., doprinijela je pojavi novih davatelja i usluga te imala pozitivan utjecaj na tržište poštanskih usluga u zadnjem prošlogodišnjem tromjesečju.

HP-Hrvatska pošta d.d. je najveći davatelj na tržištu s tržišnim udjelom od 72 posto, a na kraju 2013. godine konkurenciju joj je činilo još 22 davatelja poštanskih usluga.

Podaci o tržištu poštanskih usluga u četvrtom tromjesečju dostupni su putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60