Vlada: Odluka o davanju odobrenja na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju odobrenja na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu, a koje obuhvaćaju izmjene i dopune Plana prihoda, Plana rashoda i Investicijskog plana.

Spomenutim izmjenama i dopunama Agencija planira ostvariti višak prihoda u iznosu od 7.704.823,00 kuna, koji će koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti. Također, planira  smanjenje rashoda u iznosu od 9.063.656,00 kuna, što predstavlja smanjenje od 12,55% u odnosu na izvorni Plan rashoda, te planira ukupno povećanje investicijskog plana za 12.650.478,00 kuna.

Financijskim planom za 2014. godinu planirana su sredstva za razvojni projekt u pripremi – kupnju poslovnog prostora u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu odnosno Investicijskog plana za 2014. godinu, iznos sredstava za kupnju poslovnog prostora povećan je za 13.072.563,00 kuna - iznos će biti uplaćen do kraja 2014. godine na ime kupoprodajne cijene u Državni proračun.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za sklapanje pravnog posla o kupnji nekretnine u vlasništvu RH zaključila Kupoprodajni ugovor s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom kojim je kupljen poslovni prostor u vlasništvu RH u Krajiškoj ulici br. 20. u Zagrebu, za vlastite potrebe, te za potrebe Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu usvojilo je Vijeće Agencije na 36. sjednici održanoj 7. studenoga 2014. godine.

Temeljem članka 5. stavak 4. Zakona o zračnom prometu Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo  do 31. prosinca svake kalendarske godine, podnosi Vladi RH godišnji program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu na odobrenje.

Vlada RH je na sjednici održanoj 9. siječnja 2014. godine, donijela Odluku o davanju odobrenja na Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu.

Tijekom 2014. godine došlo je do promjena u strukturi prihoda i rashoda Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te je bilo potrebno izvršiti korekcije istih u odnosu na Financijski plan za 2014..