Agencija za civilno zrakoplovstvo nakon obavljenih nadzora prizemljila zrakoplove koji ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde

Photo CCAA logo.jpg
Agencija za civilno zrakoplovstvo je u posljednjih nekoliko mjeseci obavila niz planiranih inspekcijskih nadzora praćenja kontinuirane plovidbenosti zračnih operatora i ovlaštenih pilotskih škola. Tijekom ovih aktivnosti utvrđeno je kako pojedini komercijalni operatori i pilotske škole ne održavaju zrakoplove po definiranim standardima, što uključuje: neizvršavanje obveznih radova održavanja, zamjenu dijelova radi isteka roka za pregled ili upotrebu.

U  cilju osiguravanja propisane razine sigurnosti zračnog prometa, Agencija je poduzela potrebne korake i privremeno oduzela certifikate i ovlaštenja prekršiteljima, odnosno prizemljila zrakoplove koji ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde. Radi se o operatorima generalne (opće) avijacije.

Naime, pojedine organizacije ne raspolažu dokumentacijom sa uputama za održavanje zrakoplova, programi održavanja im nisu usklađeni sa zahtjevima proizvođača te ih ne ažuriraju redovito, ugrađuju komponente koje ne ispunjavaju propisane standarde te ne poduzimaju mjere ili uopće nisu svjesne nedostataka na zrakoplovima sa kojima izvode operacije.

U pojedinim organizacijama je utvrđeno kako ne funkcionira sustav neovisnog nadzora sustava kvalitete koji ima primarnu ulogu osigurati sukladnost sa standardima koji su od utjecaja na sigurnost. Nadalje, problem je i u netočnom popunjavanju CRS (Certificate of Release to Service, odnosno certifikata  o vraćanju zrakoplova u uporabu koji se mora popuniti nakon bilo kojih radova održavanja na zrakoplovu. Konačno, kod zračnih operatora problematične su i status liste komponenti koje su nepotpune i/ili sadrže  netočne podacima.

Radi se o komponentama koje podliježu vremenskom ograničenju tehničkog vijeka odnosno vijeka upotrebe komponente. Usto, ne poštuju se zrakoplovne naredbe izdane od strane zrakoplovnih vlasti nadležnih za tip zrakoplova. Također, kod statusa liste zrakoplovnih naredbi, vidljivo je kako se radi o netočno popunjenim i nekompletnim listama.