HAKOM u ovom trenutku ne može odrediti obvezni prijenos zemaljskih televizijskih programa operatorima

Photo dtv.jpg
 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) obaviještava građane s obzirom na velik broj upita i negodovanje korisnika usluge kabelske televizije operatora B.net-a, a vezano uz neuvrštavanje trećeg programa HRT-a u osnovni paket usluga, kako u ovom trenutku nema nadležnost odrediti bilo kojem operatoru prijenos bilo kojeg programa – sadržaja, pa tako niti trećeg programa Hrvatske radio-televizije.

Određivanje kabelskih operatora koji imaju obvezu prenositi određene zemaljske programe,  odnosno utvrđivanje potrebe obveznog prijenosa jednog ili više televizijskih programa u Republici Hrvatskoj u kabelskim i IPTV sustavima, sukladno članku 97. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11),  nemoguće je provesti bez prethodne odluke o obveznom prijenosu tih programa koja je u nadležnosti Agencije za elektroničke medije (www.e-mediji.hr ).

Obvezni prijenos se operatorima ujedno može odrediti samo za one javne komunikacijske mreže koje upotrebljava značajan broj krajnjih korisnika kao osnovni način prijma radijskih i televizijskih programa, odnosno samo u slučaju kada za to postoji javni interes. U slučaju utvrđivanja naknade za prijenos trebaju se poštivati načela razmjernosti, transparentnosti i nediskriminacije – priopćili su iz HAKOM-a.

Više informacija možete vidjeti na službenoj internet stranici HAKOM-a www.hakom.hr.