HAKOM izabrao ravnateljicu

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije izabralo je i imenovalo Vesnu Gašpar dipl. ing. el. ravnateljicom HAKOM-a u  četverogodišnjem mandatnom razdoblju koje počinje početkom iduće godine, a završava krajem 2016.

Sadašnji ravnatelj, dr. sc. Dražen Lučić, obnašati će dužnost do isteka svog mandata, odnosno do 31. prosinca ove godine, priopćili su iz HAKOM-a.

Vesna Gašpar je diplomirala elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te je zaposlena u HAKOM-u. Svojim radom  u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije i zakonskim prednicima (Zavod za telekomunikacije, Hrvatska agencija za telekomunikacije) od 2002. godine pridonijela je razvoju liberalizacije i regulacije tržišta elektroničkih komunikacija u RH. Sudjeluje u brojnim međunarodnim aktivnostima poput pripreme pregovora o pravnoj stečevini EU ili radu europskih tijela nadležnih za elektroničke komunikacije. Stručnjak je za regulaciju tržišta.