HAKOM otvorio ponude za aplikacije „data.gov.hr“ i „eRedomat“

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je danas proveo javno otvaranje ponuda u sklopu sedmog javnog nadmetanja za aplikacije namijenjene poboljšanju usluga za građane, koje pružaju tijela javne vlasti.

Dvije ponude su pristigle za izradu aplikacije „data.gov.hr“ portala za brzi pristup informacijama s jednog središnjeg mjesta s ciljem poboljšanja korisničke orijentiranosti javne uprave.

Osam ponuda je pristiglo za izradu aplikacije „eRedomat“, koja omogućuje svim građanima, koji moraju obaviti neki posao na šalterima tijela javne vlasti, uzimanje rednog broja unaprijed bez dolaska do automata s brojevima u čekaonicama, kao i dobivanje informacije o trenutnom broju na redu .

Izradom aplikacija želi se doprinijeti bržem razvoju „širokopojasnog ekosustava“ – širokopojasnih mreža, aplikacija od koristi stanovništvu i informacijske infrastrukture poput poslužitelja i korisničkih terminala.

Dosad je HAKOM pokrenuo izradu internetskih aplikacija iz područja zdravstva, zaštite i spašavanja, obrazovanja, poljoprivrede, e-trgovine i e-vlada usluga, priopćeno je iz Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).