Vijeće ministara prometa: Četvrti željeznički paket i dodatni zadaci i odgovornosti Agencije Europske unije za željeznice

Photo ministar_luxemburg_6_6_2014_nsl.JPG
Vijeće ministara prihvatilo je tekst političkog dogovora o trima direktivama u okviru četvrtog željezničkog paketa kojima se predlažu važne promjene za poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora i  veću usklađenost tehničkih propisa iz područja željeznice s obzirom na sigurnost i na tehničke aspekte koji uključuju interoperabilnost. S predmetnim aktima se uz jasnije određivanje postojećih odredbi i međusobnog usklađivanja pojmova i temeljnih odredbi, dodaju novi zadaci i odgovornosti Agencije Europske unije za željeznice (izdavanje jedinstvenih potvrda za sigurnost željezničkim prijevoznicima koji djeluju u više od jedne države članice, izdavanje jedinstvenog odobrenja za stavljanje na tržište za željeznička vozila i izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu pružne opreme Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom ERTMS, u što će temeljem međusobnog dogovora biti uključena nacionalna tijela nadležna za sigurnost, pružanje podrške i provođenje nadzora nad nacionalnim agencijama za sigurnost i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti (prijavljenim tijelima) i davanje procjene o nacionalnom zakonodavstvu iz područja željeznice s ciljem njihovog smanjivanja i uvođenja jedinstvenih Europskih pravila).

U raspravi iz područja cestovnog prometa o dopuštenim dimenzijama u nacionalnom i međunarodnom prijevozu i najveće dopuštene mase u međunarodnom prijevozu, ministar Hajdaš Dončić podržao je prijedlog nekolicine država članica o brisanju odredbe o dopuštenom prekograničnom prometu „megakamiona“. „Budući da je cilj izmjena ove Direktive postizanje viših ekoloških standarda korištenjem čišćih vrsta teretnog prijevoza, kao i sigurnosnih standarda cestovnog prometa, nije nam prihvatljivo da se korištenjem većih prijevoznih sredstava na u cestovom prijevozu, teret ne prevozi željeznicom i riječnim putevima, koji su ekološki prihvatljiviji. S druge strane, Hrvatska planira velika ulaganja u željezničku infrastrukturu u svrhu bržeg prijevoza tereta od naših luka pa je logično da ćemo zagovarati željeznički promet tereta, a ne jače oštećenje cesta i dodatna ulaganja u  njihovu sanaciju“, naglasio je Hajdaš Dončić. Ishod rasprave je brisanje navedenog članka te postizanje kompromisnog rješenja o korištenju cestovnog prijevoza između sudsjednih zemalja kojima je to važno.

Komisija je predstavila i izvješće o napretku Prijedloga Uredbe EP i Vijeća o uspostavi okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijsku transparentnost luka. Ministar je podržao izvješće o napretku istaknuvši kako RH podržava ciljeve prijedloga Uredbe, no istovremeno smatra da pravila uvažavati posebnosti svake luke, uzimajući u obzir da su luke različite ne samo po nastanku i geografskoj poziciji već i prema načinu upravljanja.

U daljnoj raspravi, ministar se osvrnuo na detaljnije odredbe Prijedloga Uredba: „Pitanja lučkih pristojbi trebalo bi ostaviti samim lučkim upravama koje na različite načine riješavaju pitanja pružanja usluga remorkera. Ono što je u ovom prijedlogu Uredbe, Hrvatskoj vrlo važno je da se dodatno razmotri sporna odredba o ograničavanju trajanja već potpisanih ugovora, s obzirom na to da u RH postoje ugovori koji se primjenjuju na razdoblje nakon 2025. Godine“.

Ministri su prihvatili i izvješće o napretku Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s nadoknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja i Uredbe o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće. Opći cilj izmjene navedenih Uredbi je promovirati interes putnika u zračnom prometu osiguravajući da zračni prijevoznici postupaju u skladu s visokom razinom zaštite putnika u zračnom prijevozu tijekom poremećaja u prometu, također osiguravajući da zračni prijevoznici rade pod usklađenim uvjetima na liberaliziranom tržištu.

Talijanski ministar predstavio je program rada nadolazećeg talijanskog predsjedavanja, s naglaskom na nekoliko ključnih pitanja  - u području željeznice TEN-T mreža i razvoj infrastrukture te gradska mobilnost, u zračnom prometu Single European Sky, u području pomorstva jačanje uloga luka u TEN-T mreži.

Današnji sastanak Vijeća ministara posljednji je skup ministara prometa zemalja članica Europske unije za grčkog predsjedavanja koje završava 1. srpnja ove godine. Stoga je on bio usmjeren i prema postizanju političkog dogovora o zakonskim aktima u raspravi te prihvaćanju izvješća o napretku dokumenata o kojima će se nastaviti raspravljati tijekom narednog  razdoblja.