HAKOM: Širokopojasni pristup internetu – prevladavajući način pružanja usluga u nepokretnoj mreži

Photo HAKOM logo.JPG
Glavna područja rasta usluga i dalje su širokopojasni pristup internetu i prijenos TV programa uz plaćanje naknade, čiji prihodi su i u ovom tromjesečju povećani. Prema pokazateljima razvoja tržišta elektroničkih komunikacija u prvom tromjesečju 2014. udio prihoda od usluge pristupa internetu u ukupnim prihodima na tržištu elektroničkih komunikacija u 2014. iznosi gotovo 25 posto što je najvećim dijelom rezultat ubrzanog razvoja i korištenja usluge širokopojasnog pristupa internetu. Krajem prošle godine ovaj pokazatelj je iznosio 21 posto.

Iako stabilan, broj korisnika telefonskih usluga u nepokretnoj mreži se neprekidno smanjuje. Nastavak ovog trenda se očekuje i u razdoblju koje slijedi, prvenstveno iz razloga što se može očekivati da će korisnici sve češće ugovarati pakete s uslugom širokopojasnog pristupa internetu i/ili uslugom televizije. Posljedično, broj korisnika paketa s dvije usluge (2D paketi) u prvom tromjesečju 2014. po prvi put je prešao 300.000, a gotovo 65 posto priključaka širokopojasnog pristupa internetu su dio paketa usluga.

Broj korisnika usluge predodabira operatora (CPS) se nastavio smanjivati jer novi operatori sve više korisnika prebacuju na svoju vlastitu infrastrukturu. Istodobno, vidljiv je i trend rasta korisnika usluge najma korisničke linije (WLR) u odnosu na prethodna razdoblja, što je pokazatelj kako operatori za sve više korisnika koriste mogućnost izdavanja jednog računa za elektroničke komunikacijske usluge. U narednim razdobljima može se očekivati kako će gotovo svi korisnici, koji koriste isključivo javno dostupnu telefonsku uslugu, primati samo jedan račun.

Pokazatelji tržišta elektroničkih komunikacija mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.