Vlada: Nova imenovanja i razrješenja

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj zatvorenoj sjednici Vlade uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, radi isteka mandata razriješeni su dosadašnji predsjednik Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo Roman Gebauer i njegov zamjenik Stanislav Pavlin, a Srđan Čop i Diana Božić imenovani su novim predsjednikom i zamjenicom. Radi isteka mandata razriješen je i član Vijeća Ranko Ilej, te Josip Čuletić i Tino Bucak, koji su ponovno imenovani. Roman Gebauer imenovan je članom Vijeća.

U Upravnom vijeću Hrvatskog hidrografskog instituta, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješen je Siniša Prnjak, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća te članovi Zoran Ničeno, Zdenko Simičić, Danka Mihaljević, Zlatko Medić, Nenad Mikulić i Josip Kasum. Novom predsjednicom imenovana je Renata Blažeković, a članovima Zoran Ničeno, Ivan Vuković, Tonći Grgasović, Danka Mihaljević, Ilija Grgić, Domagoj Stjepan Krnjak i Miro Lakoš, kao predstavnici nadležnih ministarstava, tijela državne uprave i predstavnici Instituta.

Nadzornom odboru društva HP-Hrvatska pošta d.d. predlaže se imenovanje Ivice Kranjčića članom Uprave spomenutog Društva, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Miroslava Cvijina i Edite Đurkin te izbor Željka Bugarića i Dinka Staničića novim članovima. Također se predlaže opoziv direktorice Društva Blanke Strahonje i imenovanje Domagoja Marinića novim direktorom.

Skupštini Zračne luke Dubrovnik d.o.o. predlaže se opoziv Ivane Matković-Mikulić i Branka Bazdana, dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva, te izbor Marine Halužan, Matea Čagalja i Božidara Memeda novim članovima, kao predstavnika Vlade Republike Hrvatske.