Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripojena HAKOM-u

Photo hrv-sabor.jpg
Hrvatski sabor je na današnjoj sjednici većinom glasova svih zastupnika donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama te novi Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga,  čime je Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) pripojena Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) na način da je ustrojeno jedinstveno nacionalno regulatorno tijelo za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, koja je zadržala skraćeni naziv HAKOM zbog prepoznatljivosti u javnosti. Oba zakona stupit će na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, što se očekuje početkom lipnja.

Naime, jedna od Vladinih mjera fiskalne konsolidacije s fiskalnim učinkom u 2014. godini jest racionalizacija i spajanje agencija. Ova mjera podrazumijeva sustavnu racionalizaciju državne i javne uprave kroz spajanje, odnosno objedinjavanje agencija, fondova i zavoda.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama namjeravaju se postići sljedeći bitni ciljevi: racionalizacija ustrojstva i poslovanja agencija, daljnje smanjenje troškova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga uz predviđene uštede u državnom proračunu u visini od oko 2,3 milijuna kuna u 2014. godini te oko 3,5 milijuna kuna u 2015. i u 2016. Godini, omogućivanje zajedničke prethodne regulatorne funkcije za sva tri navedena tržišta te sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina i kompetencija iz pravne i ekonomske struke.

S druge pak strane, donošenjem Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga provodi se daljnje usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, i to s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21. Studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog prostora u dijelu kojim se uređuje regulacija tržišta željezničkih usluga, kao i usklađivanje s odredbama novoga Zakona o željeznici radi provedbe Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu. Ovim Zakonom uređuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga u skladu s mjerodavnim europskim propisima, djelokrug regulatornog tijela (HAKOM-a) u ovom području, postupci pred regulatornim tijelom, zaštita prava putnika pred regulatornim tijelom, suradnja u području regulacije tržišta željezničkih usluga, kao i pravni okvir za omogućivanje boljeg nadzora poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga, koji će omogućiti ravnopravno i nediskriminirajuće poslovanje svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga.

Spajanje ovih agencija neće imati utjecaja na njihovo dosadašnje poslovanje u područjima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga te regulacije tržišta željezničkih usluga. U postupku pripajanja Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, zaposlenici i oprema dosadašnje Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga preselit će se u postojeće sjedište HAKOM-a na adresi u ulici Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 010 Zagreb.

S obzirom na pravodobno provedene pripreme za pripajanje ARTZU-a HAKOM-u korisnici usluga neće osjetiti nikakve negativne posljedice racionalizacije rada ovih dvaju nacionalnih regulatornih tijela.