HAKOM: izravni telefonski brojevi za upite korisnika

Photo HAKOM logo.JPG
U cilju poboljšanja učinkovitosti poslovanja, HAKOM od 1. lipnja 2013. uvodi uredovno radno vrijeme za izravne telefonske pozive korisnika svakim radnim danom od 9:00 do 11:30 sati.

U tom periodu će korisnicima na raspolaganju biti stručnjaci sa zaduženjem odgovaranja upita isključivo iz područja za koje je broj namijenjen. Izvan tog vremena i dalje će se moći postavljati pitanja putem aplikacije „Pitajte nasna internetskim stranicama HAKOM-a, priopćeno je iz agencije.

Brojevi za korisnike:
 
Područje o kojem trebate informaciju Telefonski broj
Dozvole za radiofrekvencijski spektar
Godišnji računi i poništenje RT, NP, PK, MV i SA dozvola (01) 7007051
Izdavanje i produljenje RT, NP, PK, MV i SA dozvola (01) 7007052
Izdavanje i produljenje AR, PL i ZR dozvola (01) 7007053
Opća korisnička pitanja, sporovi oko računa i kakvoće usluge (01) 7007060
Prenosivost broja (01) 7007080
Fiskalizacija (01) 7007090