Vlada: Izmjena Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, s Konačnim prijedlogom zakona.

S obzirom na određene zakonodavne promjene koje su nastupile u području zračnog prometa od donošenja važećeg Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe ( NN 19/98 i 20/00), pojedine odredbe istoga Zakona bilo je potrebno  uskladiti s odgovarajućim propisima Europske unije, u svrhu osiguranja harmonizacije hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u području zračnog prometa s pravnom stečevinom Europske unije.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe bilo je predviđeno Planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012., te je preneseno za I. kvartal 2013.

Na današnjoj sjednici Vlade predstavljeno je Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Australije o zračnom prometu.

Usuglašenim tekstom Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Australije o zračnom prometu stvara se sustavni međunarodnopravni okvir u području međunarodnog civilnog zračnog prometa između Republike Hrvatske i Australije kojim se omogućava jednostavnije uspostavljanje prometnih, putničkih i robnih tokova između dviju država, a određenim zračnim prijevoznicima dviju država unaprijed utvrđuje način i uvjeti poslovanja na tržištima Republike Hrvatske odnosno Australije.