HACZ: Obilježena 6. godišnjica operativnog rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Photo 4 minSHD-HACZ 10-3_15.JPG
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) jučer je prigodno obilježila 6.godišnjicu operativnog rada.

Obilježavanju godišnjice nazočili su ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, pomoćnik ministra Dan Simonić, predsjednik Vijeća HACZ Mirko Tatalović i članovi Vijeća, v.d.ravnateljica  Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Anita Koprivnjak, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Goran Strmečki  te ostali uzvanici.

Direktor HACZ Omer Pita podsjetio je na važnije događaje iz života i rada Agencije tijekom prošle godine, a istaknutim i zaslužnim zaposlenicima dodijelio je priznanja te istaknuo nekoliko ključnih aktivnosti i događanja koje su obilježile 2014., pa je tako spomenuo početak uvođenja EMPIC-EAP, vrlo kompleksnog softwarea koji će zamijeniti niz postojećih baza podataka koje se koriste za operativni rad unutar HACZ. Ovaj software je integrirana, ali i otvorena baza, podataka za upravljanje dozvolama, certifikatima, edukacijama osoblja i sl. Nakon potpisivanja ugovora započete su pripreme za instalaciju EMPIC sustava, postavljanje servera, instalacija EMPIC-a na klijentska računala i početak testne faze. U cilju realizacije postavljenih ciljeva, definiran je projekt kojim bi se upotreba EMPIC software-a implementirala u fazama tijekom naredne dvije godine, rekao je direktor Pita.

Jedna od vrlo važnih aktivnosti HACZ u 2014. bila je i ona vezana uz prijenos poslova zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu propisana je izmjena prema kojoj operator aerodroma za ugovorno povjeravanje poslova zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage drugim subjektima mora angažirati isključivo pravne osobe registrirane za zaštitarsku djelatnost. Bio je propisan i prijelazni rok za preuzimanje navedenih poslova od policije, do kraja ovog mjeseca. Nedvojbeno je kako je preuzimanje takvih poslova predstavljalo složen proces koji je trebalo voditi i koordinirati na razini nadležnih tijela, pri čemu, primarnu ulogu ima HACZ.

Također, početkom primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SERA - Standardised European Rules of the Air), sa danom 4. prosinca 2014., ukazala se potreba donošenja novog Pravilnika o letenju zrakoplova koji je objavljen koncem 2014. godine.

Direktor HACZ istaknuo je kako se u prošloj godini radilo i na Pravilniku o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija (AFIS) kojim se definiraju uvjeti i način pružanja aerodromskih letnih informacija, uvjeti za izdavanje i održavanje svjedodžbe pružatelja takvih usluga, uvjeta kojima mora udovoljavati osoblje pružatelja usluga aerodromskih letnih informacija, te naknade za pružanje usluge aerodromskih letnih informacija.

Osim toga, naglsio je da je HACZ u 2014. uspješno obavila dva vrlo važna postupka certifikacije. Radi se o certificiranju simulacijskog središta za obuku pilota na helikopterima Mi-17 u Krapinskim Toplicama te certificiranju obalnog zračnog prijevoznika European Coastal Airline, komercijalnog prijevoznika koji letačke operacije obavlja sa hidroavionima. Shodno tome uspostavljena je suradnja sa talijanskim zrakoplovnim vlastima ENAC kako bi se uskladio regulatorni okvir za operacije hidroavionom, a u cilju što skorijeg pokretanja zračnog prometa između hrvatske i talijanske obale.

Rad na Pravilniku o sustavima bespilotnih zrakoplova prošle godine bio još jedan generator pozitivnih promjena u zrakoplovnoj industriji Republike Hrvatske, istaknuo je Omer Pita. Naime, HACZ je jedna od prvih zrakoplovnih vlasti u EU koja se odlučila sustavno pozabaviti ovom problematikom prepoznajući sve veći interes javnosti za korištenjem ovih tehnologija. Održane su dvije radionice sa svima zainteresiranima za ovu vrst djelatnosti, a posjećenost je bila iznad svih očekivanja.

Nadalje, direktor Pita je istaknuo kako je pored poslova iz svoje nadležnosti, na zamolbu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, HACZ prošle godine bila angažirana na uspostavi standarda kvalitete Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, što je koncu rezultiralo uspješno obavljenim auditom po Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

U studenom 2014. predstavnici Europske agencije za sigurnost zračnog prometa obavili su planirani standardizacijski nadzor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u dijelu koji se odnosi na program SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft). To je program Europske komisije kojim se obavlja sigurnosna procjena inozemnih zrakoplova na stajankama zračnih luka država sudionica programa. Programom se procjenjuje primjena međunarodnih standarda, a temelji se na ICAO Annexima 1,6,i 8.

Svakako, kruna uspješnosti rada HACZ na međunarodnom planu u 2014., bila je zajednička pobjeda austriijskog AustroControla i HACZ kao junior partnera na natječaju Europske Komisije za implementaciju Twinning projekta "Približavanje pravne regulative civilnih zrakoplovnih vlasti Gruzije".   Cilj projekta u Gruziji je ojačati strukturu i sposobnosti gruzijskih civilnih zrakoplovnih vlasti na održiv način. To će omogućiti gruzijskim civilnim zrakoplovnim vlastima usvajanje one europske regulative koja proizlazi iz multilateralnog Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA - European Common Aviation Area) između Gruzije i Europske unije te njezinih članica. Projekt bi trebao biti realiziran u razdoblju veljača 2015 - listopad 2016. godine, a ukupna planirana vrijednost projekta je 1,23 milijuna EUR. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je uz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, jedino tijelo u Republici Hrvatskoj sa mandatom EU da može sudjelovati na natječajima za Twinning projekte. 

Također, koncem godine, HACZ je započela sa primjenom novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu kojom se definira i nova organizacijska struktura.  U nekim područjima djelatnosti, unutarnji ustroj je usložnjavao procese pri obavljanju poslova koji zahtijevaju više sektorsku/odjelsku suradnju. Isto tako, novi europski regulatorni okvir iziskuje i nameće potrebu fleksibilnije organizacijske strukture prilagođene novim zahtjevima. Organizacijski preustroj bi trebao biti  primjeren efikasnom obavljanju poslova iz nadležnosti HACZ za sljedeće razdoblje, zaključio je Omer Pita.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je HACZ kao centar izvrsnosti u regiji i šire, a rezultati njezina poslovanja često se ističu unutar institucija EU kao primjer drugima. Ministar je rekao kako upravo zbog svega toga HACZ ne treba brinuti za svoju budućnost jer se model njezine organizacije i poslovanja, kakav je danas, pokazao kao iznimno uspješan i učinkovit.

Predsjednik Vijeća HACZ Mirko Tatalović istaknuo je da se nakon šest godina operativnog rada HACZ može slobodno reći: svi postavljeni ciljevi su ostvareni zaslugom njezinih zaposlenika pod vodstvom direktora Omera Pite, a HACZ je postala regionalno središte izvrsnosti na području djelovanja zrakoplovnih vlasti. To ne kažemo mi već međunarodni subjekti.

Vijeće će osigurati da novi čelni čovjek HACZ, kada bude izabran, nastavi tamo gdje je sadašnji direktor stao te je uvjereno kako će doći do novog zamaha u ostvarivanju budućih ciljeva.