Ministar Siniša Hajdaš Dončić na obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu

Photo nsl minSHD-FPZ 21-12_15.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić sudjelovao je danas na obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Na prigodnoj svečanosti organiziranoj povodom dana fakulteta dekan dr. sc. Hrvoje Gold te prodekan za znanost i vanjsku suradnju dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić uručili su nagrade ponajboljim sadašnjim i bivšim studentima, kao i tvrtkama Deloitte d.o.o., Mireo d.o.o., HAK d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o.. Zahvalnice su dodijeljene i vanjskim suradnicima-instruktorima kontrole zračnog prometa.

Tijekom svojeg izlaganja ministar Hajdaš Dončić je istaknuo kako je unazad posljednjih nekoliko godina Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture bilo inicijator uključivanja Fakulteta, kao i niza drugih srodnih znanstvenih institucija, u rješavanje mnogobrojnih operativnih pitanja iz prometnog sektora, s naglaskom, dakako, na kreiranje prometnih strategija i drugih razvojnih prometnih politika.

Tako su, primjerice, u sinergiji znanosti, struke i tijela državne vlasti izrađeni neki od ključnih strateških dokumenata poput Strategije razvoja poštanskih usluga RH do 2020, Nacionalni program željezničke infrastrukture do 2020. te Master plan za HŽ Putnički prijevoz.

Sve navedeno pripomoglo je afirmaciji i pozicioniranju Fakulteta prometnih znanosti kao središnje referentne točke za pitanja prometa, transportnih tehnologija i logistike, kako u Republici Hrvatskoj, tako i širem okruženju.