HAKOM: Nova faza u programu razvoja interneta

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je javno nadmetanje za nabavu sklopovske opreme – hardvera za neke od krajnjih korisnika društveno korisnih aplikacija, čiji je razvoj financirao HAKOM.

Natječajem se nabavljaju poslužitelji i ostala informatička sklopovska oprema za potrebe HZZO-a, MUP-a, Hrvatske vatrogasne zajednice i CARnet-a, a dio opreme za CARnet poslužit će za aplikacije razvijene u sklopu Vladinog projekta e-Građani. Nabavljena oprema bit će donirana krajnjim korisnicima prema uvjetima koje je rješenjem odobrila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Podsjetimo, u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, HAKOM je predvidio pedeset milijuna kuna za razvoj širokopojasne infrastrukture u obliku potpora i dodatnih pedeset milijuna kuna za razvoj društveno korisnih aplikacija, temeljenih na širokopojasnom pristupu internetu, te nabavu opreme za te aplikacije.

Razvijene aplikacije, koje su odabrane temeljem javnog poziva za dostavu ideja i izrađene nakon javnih natječaja, doniraju se ciljnim korisnicima. Uz aplikacije, HAKOM ciljnim korisnicima donira i potrebnu sklopovsku i krajnjekorisničku opremu.

Cilj programa je, osim razvoja mreža za širokopojasni pristup internetu, korisnicima u Republici Hrvatskoj omogućiti jednostavniji, učinkovitiji i brži pristup sadržajima ili obavljanje pojedinih poslova u nadležnosti tijela državne uprave i javnih službi, za koje je potreban pristup internetu i za koje su aplikacije razvijane.

Društveno korisno aplikacija koju je financirao HAKOM iz sredstava ušteđenih u redovnom poslovanju je primjerice Informatizacija patronažnih sestara u RH. Naime, HAKOM je nedavno pokrenuo natječaj za izgradnju širokopojasnih mreža u poplavama pogođenim područjima jugoistočne Slavonije, a HAKOM nabavlja i dio informatičke opreme za patronažne sestre u tom području, što će omogućiti pokretanje pilot projekta čiji je cilj integralno programsko rješenje koje bi informatizacijom patronaže omogućilo elektroničko slanje rezultata pretraga na analizu i dijagnozu, osiguralo pretpostavke za kvalitetniju komunikaciju između zdravstvenih profesionalaca, kao i njihovu komunikaciju s pacijentima, omogućilo povezivanje zdravstvenih usluga i laboratorija te pridonijelo kvaliteti podataka u budućem elektroničkom zdravstvenom kartonu.

Krajnji rok za dostavu ponuda za javno nadmetanje je 13. listopada 2014.

Dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi http://www.hakom.hr/default.aspx?id=63.