Održan sastanak predstavnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) i talijanskih civilnih zrakoplovnih vlasti (ENAC)

Photo nsl HACZ-ENAC 28-10_14.JPG
Direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske Omer Pita i direktor talijanskih civilnih zrakoplovnih vlasti Alessio Quaranta sa izaslanstvima, održali su 27. listopada u Zagrebu bilateralni sastanak na kojem se, između ostalog, razgovaralo o jačanju suradnje na području nadzora i sigurnosti zračnog prometa dviju država te sinkronizaciji nacionalne regulative.

Sastanku su pored dvojice direktora nazočili i Marin Puh, zamjenik direktora HACZ te Denis Šovagović, pomoćnik direktora HACZ za letačke operacije, plovidbenost, licenciranje i generalnu avijaciju, Sa talijanske strane još su nazočili Benedetto Marasa, zamjenik direktora ENAC-a i Fabio Nicolai, šef letačkih operacija ENAC-a.