Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo: Pregled inspekcijskih nadzora u razdoblju od lipnja do kolovoza

Photo AVION_CCAA.jpg
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u razdoblju od lipnja do kolovoza 2013. godine provela je niz inspekcijskih nadzora iz svoje nadležnosti s ciljem podizanja razine sigurnosti letenja u Republici Hrvatskoj u vrijeme kad je intenzitet zračnog prometa najveći.

Akcijom nadzora bili su obuhvaćeni aerodromi i letjelišta, mali zračni prijevoznici i generalna avijacija te veliki domaći i strani komercijalni prijevoznici.

U akcijama nadzora sudjelovali su inspektori Odjela aerodroma, Odjela zaštite zračnog prometa, Odjela letačkih operacija te ovlašteni SAFA inspektori (Safety Assessment of Foreign Aircraft – procjena sigurnosti inozemnog zrakoplova), a s ciljem praćenja primjene međunarodnih standarda sigurnosti na stajankama hrvatskih zračnih luka.

SAFA inspektori su u navedenom periodu ukupno obavili 48 nadzora procjene sigurnosti inozemnih zrakoplova na međunarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. Prilikom nadzora inspektori utvrdili 13 nalaza koji su imali manji ili veći utjecaj na sigurnost letenja. Od ukupnog broja nalaza, tri nalaza su imala veliki utjecaj na sigurnost letenja. Kod operatora kod kojih su pronađeni takvi nalazi zahtijevano je privremeno prizemljenje zrakoplova i poduzimanje korektivnih mjera od strane operatora prije dozvole odlaska sa zračne luke u Republici Hrvatskoj.

Odjel letačkih operacija u ovome razdoblju obavio je ukupno 20 nadzora hrvatskih zračnih prijevoznika i nekomercijalnih letačkih operacija, u okviru kojega je utvrđeno devet nalaza kategorije 2 (manji utjecaj na sigurnost letenja) i jedan nalaz kategorije 1 (veliki utjecaj na sigurnost letenja) koji je otklonjen istog dana. Za razliku od prošlih godina, ove godine nisu zabilježeni slučajevi obavljanja komercijalnog zračnog prijevoza bez valjanih certifikata i potrebnih dozvola.

Inspektori Odjela aerodroma ukupno su obavili 16 nadzora hrvatskih aerodroma te je pritom utvrđeno 65 nalaza kategorije 2 dok istovremeno nisu pronađeni nalazi kategorije 1 koji bi imali veći utjecaj na sigurnost letenja. Najveći broj nalaza odnosio se na aerodrome sa travnatom površinom.

Odjel plovidbenosti obavio je ukupno pet nadzora u organizacijama za održavanja i organizacijama za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Od ukupnog broja nadzora jedan je bio certifikacijski za organizaciju koja održava i vodi kontinuiranu plovidbenost za Annex II zrakoplove (nacionalni propis). Tijekom redovnog nadzora organizacija utvrđeno je ukupno 20 nalaza kategorije 2 (ne utječu značajno na sigurnost letenja).

Osim nadzora organizacija u navedenom razdoblju Odjel plovidbenosti je napravio i 8 ACAM (Aircraft continuing airworthiness monitoring) inspekcija, i tom prilikom utvrđena su 33 nalaza. U razdoblju od lipnja do kolovoza 2013. godine Odjel plovidbenosti napravio je i 41 pregled za utvrđivanje plovidbenosti (Airworthiness Review) malih nekomercijalnih i mikrolakih  zrakoplova te nadzor nad šest amaterskih gradnji zrakoplova koje su u različitim fazama gradnje.

Odjel zaštite zračnog prometa obavio je u spomenutom razdoblju sedam inspekcija zaštite, priopćeno je iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.