Vlada: Usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo za kreditno zaduženje radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja.

Reprogram kredita u ukupnom iznosu od 15.400.000,00 kuna potreban je društvu HŽ Cargo za  smanjenje štete koja bi nastala zbog nemogućnosti vraćanja kredita iz redovitog poslovanja.

Naime, u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita banka bi obračunavala zatezne kamate te bi odmah dospjela ukupna tražbina, čime postoji rizik od blokade tvrtke i nemogućnosti daljeg normalnog poslovanja.

Slijedom navedenog, uvjeti kredita su izmijenjeni te se isti izdaje periodično ili odjednom (način otplate), najkasnije do 31.01.2016. g. (rok) dok banka zadržava založno pravo na pokretninama, a koje u naravi predstavljaju pružna vozila.

Instrumenti osiguranja su tri bjanko vlastite akceptirane mjenice te 1 (jedna) zadužnica, a krajnji rok korištenja kredita je do 30 listopada 2015. godine.