HAKOM: Nova internetska usluga „e-Mikrovalna veza“

Photo 2 Hakom e-miqr 17-12_12.jpg
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) nastavlja razvoj i unaprjeđenje internetskih usluga u sklopu svojeg programa pod nazivom e-Agencija. Tako je danas puštena u rad nova usluga „e-Mikrovalna veza“.

Usluga je namijenjena svim korisnicima mikrovalnih veza, a  omogućuje jednostavnije i brže podnošenje zahtjeva te njegovo rješavanje za sve korisnike ove vrsta veza. Konačni rezultat je brže izdavanje dozvole od dosadašnjeg postupka podnošenja zahtjeva u papirnatom obliku. e-Mikrovalnoj vezi je, kao i svim ostalim uslugama u sklopu HAKOM-ovog programa e-Agencija, moguće pristupiti putem glavnog izbornika na HAKOM-ovim internetskim stranicama.

Usluga  omogućuje izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojednostavljenom postupku za frekvencijsko područje 71-76 GHz i 81-86 GHz, tzv. „e-band“ što je novina u postupcima izdavanja dozvola, dok su naknade snižene na desetinu iznosa koji bi se u suprotnom naplaćivao.

Program e-Mikrovalne veze, kao i druge e-usluge iz HAKOM-ova programa e-Agencija, vrlo je intuitivna i jednostavna za upotrebu, a postupak prijave na uslugu jednostavno je opisan putem službene web-stanicame HAKOM-a, gdje je moguće ispuniti kratki elektronički obrazac zahtjeva i potvrditi točnost i istinitost unesenih podataka...
 
Uz usluge iz grupe e-Dozvole, e-Mikrovalna veza, e-Radiodifuzija i e-Plovila HAKOM nudi i čitav niz već otprije dostupnih elektroničkih usluga.
 
Svim je e-uslugama moguće pristupiti putem HAKOM-ovog internetskog portala http://www.hakom.hr/ koristeći izbornik s lijeve strane na početnoj stranici.