Poticajne mjere temeljem Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

Photo nsl MMPI UKP-KOMB 15-2_18.jpg
Temeljem Zakona o kombiniranom prijevoza tereta („Narodne novine“, broj 120/16) donesen je Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta („Narodne novine“, broj 5/18) kojim se propisuju mjere kojima se potiče razvoj kombiniranog prijevoza tereta u Republici Hrvatskoj.

Zbog onečišćenja zraka izazvanih raznim emisijama stakleničkim plinovima, zagušenosti prometnica, pojačane buke te prometnih nesreća, donesenim Pravilnikom o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta promiče se smanjenje onečišćenja zraka te očuvanje i zaštita okoliša.

Poticajne mjere temeljem Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta pridonijet će razvoju kombiniranog prijevoza tereta na način da se teret više prevozi ekološki prihvatljivim oblicima kao što su željeznica, pomorstvo i unutarnja plovidba te temeljem izdanog Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dodjeljuju se poticaji u kombiniranom prijevozu tereta organizatoru prijevoza, željezničkom prijevozniku te vlasniku ili korisniku motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj. Upute za ostvarivanje poticaja u kombiniranom prijevozu tereta te pripadajući obrazac zahtjeva nalaze se na >>> više >>>