Ministar Hajdaš Dončić u Zadru i u Šibeniku potpisao Ugovor o izradi masterplanova prometnog razvoja tih gradova i njihova okruženja

Photo nsl II minSHD-BK-ZD 20-5_15.jpg
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić u srijedu je u Zadru, a potom i u Šibeniku, potpisao po dva Ugovora za izradu masterplanova zadarske regije, odnosno grada Šibenika.

Ugovor za izadu Masterplana održive mobilnosti Zadarske regije ministar Hajdaš Dončić u Zadru je potpisao s gradonačelnikom Božidarom Kalmetom, te istakao kako će zahvaljujući ovom Ugovoru biti moguće krenuti u izradu generalnog plana održivog prometnog sustava Zadra i velikog dijela zadarske županije.

„Nakon izrade Master plana zadarske regije, a kojem je temelj dat u našoj Strategiji prometnog razvoja RH 2014 – 2030, gdje smo po prvi puta definirali i novi sektor gradske, prigradske i regionalne mobilnosti zagovarajući politiku ulaganja u regionalne projekte, ali i način njihova sufinanciranja iz fondova Europske unije, Grad Zadar i svi u području njegova okruženja moći će krenuti u izradu pojedinačnih projekata kojima će cilj biti građanima poboljšati javni kopneni prijevoz, poboljšati morski prijevoz te stvarati i nove, alternativne vidove prijevoza. Važno je reći kako Hrvatska u programskom razdoblju 2014. - 2020. na raspolaganju ima 1,55 milijardi kuna iz fondova EU upravo za realizaciju takvih projekata, koji proizlaze iz masterplanova, a za čiju smo izradu upravo potpisali Ugovor. Zadar je jedan od deset jedinca lokalne i regionalne uprave koji na natječaju Ministarstva dobio mogućnost ugovaranja izrade svog Masterplana, što je u visini od 85 posto sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj“, rekao je ministar Hajdaš Dončić.

Kroz projekt Masterplana održive mobilnosti zadarske regije izradit će se plan poboljšanja usluga prijevoza u obalnom linijskom prijevozu te pristupačnost luci javnim prijevozom, naglasio je gradonačelnik Božidar Kalmeta i dodao kako vrijednost Masterplana održive mobilnosti zadarske regije iznosi 2.879.800,00 kuna.

U Šibeniku je ministar Hajdaš Dončić Ugovor za izradu Intermodalnog urbanog ekološkog sustava javnog prijevoza autobusima i brodovima - UrbEco potpisao sa Brankom Juričev Martinčev, gradonačelnicom Vodica i Danijelom Miletom, zamjenikom gradonačelnika Šibenika.

Ovaj je Ugovor vrijedan  1.031.608,00 kuna, a cilj projekta UrbEco uspostava je intermodalnog autobusnog i brodskog javnog gradskog prijevoza temeljenog na inovativnim i ekološkim rješenjima. Kroz projekte koji će proizlaziti iz ovog masterplana Šibenik će rješavati probleme javnog gradskog prijevoza i okolice, koji čine neadekvatna infrastruktura, zastarjeli prometni model i loša organizacija prometa te zastarjela prometna sredstva. UrbEco predstavlja primjer socijalne inovacije i dobre prakse u razvoju ekološki održivog javnog gradskog prijevoza i integracije otoka.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture trenutno potpisuje deset ugovora za izradu master planova s predstavnicima lokalne i regionalne uprave i samouprave, čime se za njihovu izradu dodjeljuje i ukupno 43 milijuna kuna.

Masterplanovi ili glavni planovi prometnog razvoja pojedinih gradova, županija i regija su stručne podloge, polazni i strateški dokumenti za daljnju izradu niza pojedinačnih prometnih studija i projekata na pojedinim područjima lokalnih i regionalnih samouprava i uprava koji će dati rješenja za povezivanje javnog prijevoza gradova i općina unutar županije, naznačiti mogućnosti međusobnog povezivanja županija te pograničnih regija sa susjednim državama.

Masterplan će, primjerice, identificirati probleme i nove prilike za poboljšanje prometnog sustava pojedinih gradova ili regija te postaviti okvire za rješenja. Lokalne i regionalne uprave i samouprave će kroz izradu svojih masterplanova dugoročnog prometnog razvoja sagledavati sve postojeće i do sada planirane prometne projekte na svom području kako bi ih smisleno uklopili u cjelinu i to s ciljem da zadovolje potrebe građana s jedne strane i budu razvojni za gospodarstvo određenog područja s druge strane.

Masterplanovi će dati prometne podatke i definirati potrebe lokalnog stanovništva pri njihovim dnevnim migracijama. Primjerice, posebnu će pažnju posvetiti dnevnim migracijama učenika i radnog stanovništva te njihovim potrebama i navikama prijevoza, kako bi im se temeljem toga kroz projekte integriranog prometa prijevoz učinio dostupnijim, jeftinijim i bržim.

Osmišljavanje učinkovitijeg javnog prijevoza cestom i željeznicom podrazumijeva i njegovo povezivanje s najjednostavnijim oblicima mobilnosti koje građani također preferiraju, kao što su vožnja biciklom i pješačenje.

Osim definiranja ulaganja u novu prometnu infrastrukturu definirat će se i nove potrebne prometne usluge koje se građanima mogu ponuditi, primjerice, masterplanovi će omogućiti izradu projekata kojima će biti moguće implementirati zajedničke tarife i zajedničke vozne karte ili jednostavniju kupovinu karata.
FOTOGALERIJA