Vlada: Odluka o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke iz Zagreba, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja u iznosu 15.400.000,00 kuna.

Naime, društvo HŽ Cargo je u fazi provođenja programa restrukturiranja i financijske konsolidacije, te bi otplata kredita prouzročila dodatnu nelikvidnost i usporila proces restrukturiranja, zbog čega je  Društvo zatražilo reprogram kredita.

Kredit se izdaje s rokom korištenja do 31.12.2014. godine, te redovnom kamatnom stopom prinosom trezorskih zapisa MFRJH (91d) + 5,50 p.p. godišnje, promjenjiva što na dan sklapanja ovog Ugovora iznosi  5,90 % godišnje uz naknadu za obradu zahtjeva i administracije kredita od 0,5 % jednokratno na iznos odobrenog kredita.

U 2014. godini dospijeva na plaćanje iznos od 22.896.712,85 kuna, ali je kratkoročni kredit u iznosu od 15.400.000,00 refinanciran i dospijeva u 2015. godini.