Pristigle ponude za razvoj širokopojasnog interneta

Photo internet_wide.jpg
HAKOM je zaprimio četiri ponude za razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, priopćili su iz agencije.
Svoje ponude za dodjelu državnih potpora za razvoj širokopojasnih mreža dostavili su VIPnet d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Pro-Ping d.o.o. i Optika Kabel TV d.o.o., a Vijeće HAKOM-a odluku će donijeti najkasnije do 28. lipnja 2013 godine.

HAKOM-ov Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima predviđa potpore za čitav lanac vrijednosti koje čine širokopojasni ekosustav: brzu mrežu, razvoj usluga i aplikacija te prateću telekomunikacijsku opremu.

U ovom krugu natječaja dodijelit će se potpore za izgradnju širokopojasne infrastrukture na područjima na kojima ona nedostaje, što će omogućiti mnogim ciljanim korisnicima poput škola i domova zdravlja pristup internetu sa širokopojasnim brzinama.