Vlada RH: Usvojen Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za djelomično prihvaćanje amandmana na Prijedlog zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojim se daje prethodna suglasnost predstavniku Vlade RH za djelomično prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista od 2. prosinca 2016. godine.

Podsjetimo, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista podnio je amandman na članak 5. Konačnog prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, u cilju izbjegavanja nepredvidljivosti cijene zajedničkog korištenja fizičke infrastrukture u posjedu različitih mrežnih operatora.

Prihvaćanjem najvažnijeg dijela predmetnog amandmana Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezuje se, prigodom određivanja cijene pristupa i zajedničkog korištenja fizičke infrastrukture mrežnog operatora, u postupku rješavanja mogućeg spora između tog operatora i operatora javne komunikacijske mreže, u najvećoj mjeri voditi računa o ujednačenosti navedenih cijena fizičke infrastrukture svih mrežnih operatora.

Na taj će se način osigurati uravnoteženje cijena elektroničkih komunikacijskih usluga koje u konačnici plaćaju građani i poduzetnici na cijelom području države, što je u javnom interesu jer omogućuje ravnomjerni razvoj digitalnog društva.