Vlada dala suglasnost na Smjernice plana restrukturiranja društva HŽ Cargo za razdoblje 2014.-2018.

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Smjernice plana restrukturiranja društva HŽ Cargo za razdoblje 2014.-2018.

Naime, smjernicama plana restrukturiranja definirane su temeljne pretpostavke financijske konsolidacije koje će biti detaljnije razrađene kroz Program restrukturiranja. Iste su prvenstveno usmjerene na spašavanje poduzetnika odnosno izbjegavanje stečaja dok bi ekonomski trošak stečaja bio puno veći od samog troška restrukturiranja. Isto tako, bitno je naglasiti da morske luke ovisne o željezničkom prijevozu kao i neka strateška društva u Republici Hrvatskoj te bi propast željezničkog teretnog prijevoza značajno utjecao i na njih. Glavni cilj restrukturiranja je postavljanje poslovanja na tržišne uvjete te stvaranje uvjeta za održivo poslovanje bez budućih intervencija i pomoći od strane Republike Hrvatske odnosno sanacije novcem poreznih obveznika.

Smjernice plana restrukturiranja društva HŽ Cargo za razdoblje 2014. – 2018. uključuju aktivnosti optimiziranja broja zaposlenih u društvu, financijsku konsolidaciju, rješavanje statusa ovisnih društava i rješavanje statusa podjele HŽ – Hrvatskih željeznica. Nakon usvajanja Smjernica plana restrukturiranja društva HŽ Cargo za razdoblje 2014. – 2018. društvo će u roku od tri mjeseca izraditi konačan Program restrukturiranja koji će uputiti prema Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, kako bi ga isto moglo proslijediti prema Europskoj komisiji na odobrenje.

Nakon provedenog restrukturiranja Društvo bi bilo spremno samostalno opstati na tržištu dok je krajnji cilj provedbe restrukturiranja, po ishođenju mišljenja od strane EK, ponovno pokretanje procesa privatizacije.