Osnivanje Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu kojim će, već postojeća Agencija za istraživanje nesreća u području zračnog prometa, preuzeti i djelatnost istraživanja nesreća u pomorskom i željezničkom prometu. 
 
Osnivanjem samo jedne agencije koja će obavljati djelatnost istraživanja u sva tri prometa sektora osigurat će se organizacijska, funkcionalna i financijska neovisnost tijela za istraživanje. Istovremeno, to će značiti i smanjenje troškova u državnom proračunu koji bi se izdvajali za više agencija, ali i djelovanje prema europskom zakonodavstvu koje nalaže osnivanje neovisnog tijela za istraživanje nesreća i u željezničkom i pomorskom prometu.
 
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu bit će osnovana kao pravna osoba s javnim ovlastima, sa sjedištem u Zagrebu, a djelatnost po pojedinim područjima prometa, tijela (upravno vijeće i ravnatelj), sredstva koja su potrebna za osnivanje i početak rada i način njihovog pribavljanja ili osiguravanja uredit će se Uredbom Zakona.
 
Provođenje odredaba ovoga Zakona ne zahtijeva osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu RH za 2013. godinu jer su financijska sredstva za početak rada Agencije osigurana u proračunu RH za 2013. godinu, u okviru sredstava za rad Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova.