Prihvaćena ponuda S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A. iz Bukurešta za kupnju do 75 posto poslovnih udjela u HŽ Cargu

Photo HZ Cargo d.o.o..jpg
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Odluku o prihvaćanju ponude S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A., Bukurešt, Sector Victoriei 114 za kupnju 75 posto poslovnih udjela Republike Hrvatske u trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o..

Temeljem Zaključka Vlade RH od 6. prosinca 2012. MPPI je proveo postupak prikupljanja pisama interesa za sudjelovanje u procesu restrukturiranja i eventualnoj promjeni vlasničke strukture društva HŽ Cargo. Na poziv za dostavu pisama interesa javilo se sedam ponuditelja.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije i obavljenih razgovora, nadležno Povjerenstvo je od sedam potencijalnih investitora četvoricu ocijenilo prihvatljivim za podnošenje obvezujućih ponuda.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je 2. svibnja 2013. uputilo poziv prema četvorici potencijalnih investitora za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju do 75 posto poslovnih udjela Republike Hrvatske u Društvu. Na navedeni Poziv, od četvorice potencijalnih investitora odazvalo se troje. U svrhu evaluacije pristiglih ponuda, osnovano je Povjerenstvo za provođenje postupka analize i procjene obvezujućih ponuda za promjenu vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o..

Osnovom vrednovanja pristiglih ponuda od strane Povjerenstva, utvrđeno je da je na Poziv, u skladu s uvjetima, stigla samo jedna potpuna i valjana ponuda, ponuditelja S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A. iz Bukurešta, Rumunjska.

Vlada je danas primila informaciju o provedenom postupku i zadužila MPPI da pripremi tekst Ugovora o prodaji 75 posto poslovnih udjela RH u društvu HŽ Cargo d.o.o. te dostavi Vladi RH na suglasnost nakon koje će se moći zaključiti Ugovor o prodaji poslovnih udjela RH u društvu HŽ Cargo.