Potraživanja prema HŽ Putničkom prijevozu pretvorena u udjele države u kapitalu HŽPP-a

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu financija da radi financijske konsolidacije društva te provođenja Programa restrukturiranja,  potraživanja prema društvu HŽ Putnički promet pretvori u udjele u kapitalu društva, a s osnova preuzimanja duga čiji je ukupni iznosu 796.740.065,60 kuna.

Ministar financija ovlašten je u ime RH sklopiti ugovor o pretvaranju potraživanja u udjele u kapitalu društva HŽ PP.

Data je i suglasnost za povećanje temeljnog kapitala s iznosa od 75.627.300,00 kuna na ukupni nominalni iznos od 872.367.300,00 kuna, te se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime RH u svojstvu Skupštine društva nakon sklapanja ugovora donese Odluku o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva HŽ PP.

Rezultati provedenog revizijskog postupka pokazali su neadekvatnost temeljnog kapitala, što ugrožava nastavak poslovanja, te je Programom restrukturiranja predviđena potreba dokapitalizacije, radi održivosti daljnjeg poslovanja trgovačkog društva HŽPP kao operatera od nacionalnog interesa.

Izvršenom dokapitalizacijom društvo će dugoročno osigurati stabilnost bilance, omogućiti dovršetak restrukturiranja, dostizanje zadanih ciljeva te dugoročno održivo poslovanje, bez daljnje potrebe za intervencijom vlasnika. Predlaže se povećanje temeljnog kapitala navedenog trgovačkog društva za iznos od 796.740.065,60 kuna, odnosno povećanje nominalnog iznosa sa 75.627.300,00 kuna na 872.367.365,60 kuna.