Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut agencije za sigurnost željezničkog prometa

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku  o davanju prethodne suglasnosti na Statut agencije za sigurnost željezničkog prometa koji je Upravno vijeće Agencije utvrdilo na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine.

Naime, Hrvatski sabor je 6. veljače 2015. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti, a koji je stupio na snagu 26. veljače 2015. godine. Agencija za sigurnost željezničkog prometa  dužna je uskladiti Statut s odredbama Zakona u pogledu nadležnosti, načina postupanja, ustrojstva, ovlasti i načina odlučivanja pojedinih tijela, imovine i financijskog poslovanja te svih drugih pitanja značajnih za rad i razvoj Agencije.

Upravno vijeće Agencije je ocijenilo kako se potpuno usklađenje s novim zakonskim propisima te izravno primjenjivim propisima Europske unije ne može postići izmjenama i dopunama važećeg Statuta, nego isključivo donošenjem novog Statuta.