Vlada RH: Usvojena Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković.

Povjerenstvo je osnovano na inicijativu Grada Metkovića, a s ciljem iznalaženja adekvatnog prometnog rješenja kojime bi se riješio problem stvaranja prometnih gužvi na Graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Metković, i to posebno tijekom turističke sezone.

Novoosnovano Povjerenstvo imati će zadaću da na osnovi kontinuiranog praćenja  prometa i prometnog opterećenja koordinira sve aktivnosti kojima bi se otklonili mogući uzroci zastoja te normaliziralo odvijanje prometa na metkovskom području.

Današnjom Odlukom određuje se sastav Povjerenstva, utvrđuje da stručne poslove za isto obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva imenuje Vlada RH na prijedlog resornog Ministarstva.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrditi će se pak Poslovnikom, kojeg donosi Povjerenstvo, dok će se Planom rada odrediti nositelji pojedinih aktivnosti i zadataka. Za rad i članstvo u Povjerenstvu, Predsjednik i članovi istog, ne mogu primati naknadu.

Istaknimo kako će o svom radu Povjerenstvo najmanje jednom godišnje izvješćivati i Vladu RH.