Vlada RH: Usvojeni nacrti prijedloga zakona o potvrđivanju akata Svjetske poštanske unije

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila nacrte prijedloga zakona kojima se potvrđuju akti Svjetske poštanske unije (UPU).

Podsjetimo, temeljni akti Svjetske poštanske unije, kao i njihove izmjene i dopune, usvajaju se na Svjetskom poštanskom kongresu koji predstavlja vrhovno tijelo UPU-a. Tako su na posljednjem Kongresu, održanom 2012. godine u Dohi prihvaćeni Svjetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom, Opća pravila Svjetske poštanske unije te Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja.

Kako bi postala strankom gore navedenih međunarodnih ugovora, Republika Hrvatska mora usvojiti zakone kojima se isti potvrđuju. Donošenjem predmetnih zakona odredbe ugovora postaju dijelom unutarnjeg pravnog poretka RH u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog na današnjoj su sjednici Vlade usvojeni nacrti prijedloga zakonskih propisa kojima se spomenuti međunarodni ugovori potvrđuju i to: Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, s Konačnim prijedlogom Zakona; Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, s Konačnim prijedlogom Zakona te Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, s Konačnim prijedlogom Zakona.