Suglasnosti za kreditna zaduženja HŽ Infrastrukturi i HŽ Putničkom prijevozu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o davanju suglasnosti  društvu HŽ  Infrastruktura za  kreditno zaduženje kod  Erste&Steiermarkische bank  d.d., Rijeka, radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom i davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermarkische bank, Rijeka  za kreditno zaduženje društva  HŽ  Infrastruktura d.o.o., radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom
Predmetnim odlukama daje suglasnost za zaduženje HŽ Infrastruktura u visini 650 milijuna kuna u protuvrijednosti uvećano za kamate i troškove kredita.

Kredit će HŽ Infrastruktura koristiti za potrebe financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja 2013. godine na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom.

Za nabavku dugoročnog kredita u iznosu od 650 milijuna kuna na četiri godine (jedna godina počeka) bio je raspisan natječaj na koji je pristigla jedna ponuda i to od Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz za  kreditno zaduženje  kod Privredne banke d.d.,Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti, te Odluku o davanju državnog jamstva  u korist  navedenih banaka za kreditno zaduženje u visini 250 milijuna kuna.