Za međunarodni cestovni prijevoz tereta ili putnika od 1.srpnja 2013. potrebna licencija Zajednice

Photo kamioni2.jpg
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Zajednici,odnosno od 01. srpnja 2013. godine,pravna ili fizička osoba smije obavljati djelatnost međunarodnog javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta ako posjeduje licenciju Zajednice, izdanu sukladno uredbama EU (1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009).

Prijevoznici koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta ili putnika će morati imati licenciju Zajednice, umjesto sadašnje licencije za međunarodni cestovni prijevoz. Licencija Zajednice će imati rok važenja do 10 godina, a za vrijeme njenog važenja moraju kontinuirano ispunjavati uvjete za izdavanje.

Prijevoznici će na temelju licencije Zajednice moći obavljati prijevoz tereta između država članica, bez ikakvih dodatnih dozvola i ograničenja. Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Što se tiče prijevoza između bilo koje države članice i treće države (države nečlanice) do sklapanja posebnog ugovora između EU i treće države takav prijevoz će se obavljati prema bilateralnim ugovorima koje Republika Hrvatska ima s pojedinim državama članicama.

Budući je EU zatražila prijelazno razdoblje za obavljanje kabotaže (2+2 godine), u navedenom razdoblju hrvatski prijevoznici ne smiju obavljati kabotažu u državama članicama, a obavljanje kabotaže u RH je zabranjeno za prijevoznike iz drugih država članica.

Pristupanjem RH EU vrijeme izvršenja usluga prijevoza će se znatno skratiti, povećat će se iskorištenost prijevoznih kapaciteta i smanjiti troškovi prijevoza. Zbog uklanjanja kontrola s graničnih prijelaza, prijevoznici neće gubiti vrijeme na čekanja na graničnim prijelazima. Prema sadašnjoj situaciji prijevoznici često više vremena utroše na čekanja na graničnim prijelazima i carinama nego na sami prijevoz.

Obrazac za izdavanje EU licencije, i uputstva za dostavu podataka nalaze se u prilogu.


PRILOG