HAKOM proveo nadzore nad operatorima usluga s brojem 060

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Inspektori elektroničkih komunikacija Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije proveli su tijekom srpnja, kolovoza i rujna niz inspekcijskih nadzora nad operaterima usluga s posebnom tarifom, zbog pružanja usluga sa sadržajem neprimjerenim djeci, nepotpunih informacija o ponudi usluga i nekonzistentnog vizualnog uređenja, priopćili su iz HAKOM-a.

Nadzori su utvrdili da neki operatori nisu postupali sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Rješenja koja su donijeli inspektori elektroničkih komunikacija HAKOM-a tvrtkama nalažu da u zakonski predviđenom roku usklade poslovanje s odgovarajućim odredbama iz Pravilnika i Plana.

Inspektori poduzimaju sve zakonom propisane radnje kako bi takvi operatori postupili prema naloženom, te će u slučaju izostanka postupanja prema rješenjima izreći upravne mjere izražene u novčanom iznosu, a sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

Više informacija o provedenim nadzorima može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a.