Vlada: Odluke o kreditnom zaduženju HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza

Photo VRH-ulaz.jpg
 Danas je na sjednici Vlada donijela  Odluku o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d, te Odluka o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo d.o.o., u iznosu od 345,3 milijuna kuna, a radi financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod OTP banke d.d. Zadar, te Odluku o davanju državnog jamstva u korist OTP bake d.d. Zadar za kreditno zaduženje društva HŽ infrastruktura d.o.o., u iznosu od 170 milijuna kuna, a radi financiranja likvidnosti odnosno obrtnih sredstava.

Također za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., te Odluku o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., u iznosu od 450 milijuna  kuna, a radi osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture.

Za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. donesena je Odluka za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., te Odluka o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d. za kreditno zaduženje u iznosu od 217,8 milijun kuna, a radi financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih.